skip to Main Content
gsunda_vent_rum-beskuren-650x357

Service som syfte

Vi tror på att service är så mycket mer än att bara hålla era anläggningar i form.

För oss är kommunikation och återkoppling centralt. Hela vägen ifrån att vara tydliga med när vi kommer och går, till att återkoppla hur arbetet gick, vilket jobb som utfördes och hur det gick. Detta är viktigt för att ni och vi ska få en bra kommunikation, du som kund ska veta vad som händer i din fastighet och vad ni betalar för.

Vi tror också service är att bjuda på vår kompetens. Vi vill ge dig ett helhetstänk, där vi hittar långsiktiga lösningar som inte bara löser det aktuella problemet, utan fungerar bäst i längden.

Som kund kan det också vara svårt att fullt ut veta vilka behov man har och vilka lösningar som är möjliga, där vill vi hjälpa er att hitta den bästa lösningen och lösa samtliga era behov.

verktyg vit

Om- / till- och Nybyggnation

Vi har kompetens och erfarenhet av att utföra både mindre och större anläggningar vid både nybyggnation och om- / tillbyggnad.

reparation

service

Vi vill tänka långsiktigt och skapa lösningar som håller över tid. Vi servar er anläggning och säkerställer en optimal drift.

projekt

Projektering

Vi utför enklare projektering, både för era nya projekt och ombyggnad av era befintliga anläggningar.

förstoringsglas vit

Teknisk utredning

Vid problem i era anläggningar eller inomhusmiljöer utreder vi detta för att lokalisera problemet och ge förslag på funktionell och kostnadseffektiv lösning.

diplom vit

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Vi är certifierade att utföra sakkunniga funktionskontroller enligt OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll.

skruvmejsel

Injustering

Vi kontrollmäter era luftflöden och justerar in er anläggning för en optimal drift och för att skapa bästa möjliga inomhusmiljö.

reglage vit

Drift- och energioptimering

Vi tar ett helhetsgrepp gällande drift- och optimering, gärna redan tidigt i byggprocessen. Vi tror att samverkan mellan olika yrkesgrupper i ett tidigt stadie, skapar ett bättre slutresultat.

box-3

Styr- och reglerteknik

Vi installerar, programmerar och driftsätter system för att skapa anläggningar som på bästa sätt samverkar för att få en optimal drift.

Kvalité

Miljö

Arbetsmiljö

Innefattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy
ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö

Back To Top